Hướng Dương – Vườn hoa của Tam Vũ


(Sẽ beta lại các chương cũ và edit chương mới)


(Drop sau chương 151, sẽ cập nhật link sau)


Sóng ngầm {Hoàn}

Khổng tước xòe đuôi {H}

Như đã từng yêu 

Mệnh Phượng Hoàng 

Quyển sách manh mối {Hoàn}

Chỉ cần nàng giữa thế giới bao la rộng lớn {Hoàn}

Tiểu hồ ly ngốc nghếch biết động lòng {Hoàn}

Trường An qua năm tháng {Hoàn}

Đêm thất tịch của Tam Vũ {H}

Kế hoạch sinh bảo bảo {Hoàn|H}

Sinh nhật {Hoàn|H}

Thỏ Tiểu Vũ khác lạ {Hoàn|H}

Yêu thêm lần nữa {Hoàn}

Nghỉ ngơi {H}

Đời đời kiếp kiếp, trọn tình đôi ta {Hoàn}

“Ca, muội nhớ huynh!” {Hoàn}

Thời niên thiếu {Hoàn}

Hải Thần theo đuổi vợ yêu {Hoàn}

Tác giả không viết cảnh động phòng, em viết {Hoàn|H}

Không tên {H}

Tiểu biệt {Hoàn|H}

Mộng du 

 


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!